fredag 6 september 2019

Nu öppnar vi anmälan till avslutningen på Värmeln.

Deltävling 5
Värmeln d. 28-29 september
Starten i Edane

REGLER
 Det blir ren catch&release
 Dom 10 längsta gäddorna totalt på hela tävlingen räknas
 Minimimått 50 cm. 
 Max antal spön = beten är 8st
 Endast gädda räknas
 Fisket får endast bedrivas med artificiella beten=ej död eller levande betesfisk
 Fritt antal paravaner, djupriggar och planerboard
 Varningsflaggor skall finnas på pulkor och planerboards
 Endast trollingfiske, beten skall läggas ut bakom båten, inte kastas
 Flytväst/flytoverall Skall finnas till samtliga ombordvarande.
 Visitation av båtar enligt stickprov, kan ev. förekomma lördag och söndag
 Förtäring av alkohol får ej förekomma på sjön
 Båt/team har själva ansvar för skador på annan båt eller egendom
 Protester skall vara sekretariatet tillhanda 30 minuter efter tävlingens slut. Protester kostar 300: - (återbetalas om protest bifalles)
 En tävlingsjury bestående av 2 tävlande team, utses innan start. Denna jury beslutar i frågor om framskjuten start, inställd tävlingsdag och ev. protester
 Fri start efter kaptensmötet, båda dagarna
 Bryter något team mot ovanstående regler, leder det till ovillkorlig diskvalifikation
 DELTAGANDE SKER PÅ EGEN RISK
 OBS: TA MED KAMERA!

Inget träningsfiske fr.o.m måndag 23/9

Tider:
Lördag 08:00 Kaptensmöte
Start snarast möjligt efter kaptensmötet - målgång 18:00

Söndag 07:00 Kaptensmöte
Start snarast möjligt efter kaptensmötet - målgång 15:00

Minst en från varje team måste närvara vid båda kaptensmötena.

Kontakt tele på sjön: 
Kalle 070-1911057 eller Kibban 070-6314003

Anmälan
Skicka ett mail till buick56@hotmail.com
Skriv  Team namn / Namn och Telenr. (Som används i båten)

Inbetalning:
Sker på bankgiro nr. 5444-8436 eller swich till nr. 0701911057 
senast måndag 23/9. 

Fyll i Teamnamn, på inbetalningen. Deltagandet kostar 650:-. 
Obs. efteranmälan kostar 750:- och kan betalas på plats.

Rampen
Ligger i Edane
GPS-Kordinater till rampen N 59°37.506' E12°49.935'


Hjärtligt Välkomna
____________________

Behöver ni påfyllning i draglådor m.m.

Åk in till
Böjda Spön i Arvika
Storgatan 34 i Arvika
Tel. 0565-711600
GPS-Kordinater till butiken
N 59°39.298' E12°35.399'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar